"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 21           Năm 2007 Ngày 20 tháng 4 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-04-2007 Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục số 07 các cơ quan thuộc diện nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh Bình Định. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-04-2007 Quyết định số 200/QĐ-UBND về việc điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2007. 05
09-04-2007 Quyết định số 201/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Bình Định năm 2006. 08
09-04-2007 Quyết định số 203/QĐ-UBND về việc giá đất để giao đất tái định cư đối với một số dự án tại thành phố Quy Nhơn. 10
11-04-2007 Quyết định số 208/QĐ-UBND về việc phân bổ chi tiết Kế hoạch trợ giá, trợ cước vận chuyển hàng hóa phục vụ miền núi năm 2007. 12
16-04-2007 Quyết định số 219/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung giá tối thiểu một số loại xe hai bánh gắn máy để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh. 18
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
04-04-2007 Quyết định số 733/QĐ-CTUBND về việc phân bổ chỉ tiêu, kinh phí đào tạo nghề ngắn hạn năm 2007. 22
09-04-2007 Quyết định số 786/QĐ-CTUBND về việc quy định giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Đông Xuân năm 2007. 34
11-04-2007 Quyết định số 851/QĐ-CTUBND về việc giao chỉ tiêu học sinh dân tộc học nội trú năm học 2007 - 2008. 36
12-04-2007 Quyết định số 878/QĐ-CTUBND về việc thành lập Ban tổ chức Lễ hội Văn hóa - Thể thao miền núi tỉnh Bình Định lần thứ IX năm 2007. 38
13-04-2007 Quyết định số 889/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt bổ sung tổng mức đầu tư xây dựng công trình: Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn (giai đoạn 1). 40
23,484,163 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner