"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 22           Năm 2007 Ngày 30 tháng 4 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-04-2007 Quyết định số 199/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng tỉnh Bình Định đến năm 2010. 02
10-04-2007 Quyết định số 205/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Sở Xây dựng. 22
17-04-2007 Quyết định số 220/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Y tế dự phòng huyện Tây Sơn. 34
17-04-2007 Quyết định số 221/QĐ-UBND về việc thành lập Bệnh viện Đa khoa khu vực Phú Phong. 36
19-04-2007 Quyết định số 228/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm (1996 - 2006) thực hiện Nghị định số 47/CP của Chính phủ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. 38
23,484,223 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner