"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 23           Năm 2007 Ngày 10 tháng 5 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-04-2007 Quyết định số 222/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý dự án “Phòng chống dịch cúm gia cầm, cúm ở người và dự phòng đại dịch ở Việt Nam” tỉnh Bình Định. 03
24-04-2007 Quyết định số 240/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 37/CT-TTg ngày 08/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh năm 2007. 05
24-04-2007 Quyết định số 241/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 49/2005/QĐ-TTg và số 187/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh năm 2007. 17
02-05-2007 Quyết định số 252/QĐ-UBND về việc bổ sung chức năng dạy nghề cho Trung tâm dịch vụ các Khu công nghiệp Bình Định. 28
02-05-2007 Quyết định số 253/QĐ-UBND về việc ban hành chính sách bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng công trình Nhà máy thủy điện Trà Xom. 30
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
23-04-2007 Quyết định số 948/QĐ-CTUBND về việc phân bổ kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước năm 2007. 37
27-04-2007 Quyết định số 963/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Tổng dự toán xây dựng công trình: Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn (giai đoạn 1). 41
23,504,590 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner