"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 24 + 25           Năm 2007 Ngày 20 tháng 5 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-05-2007 Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển làng nghề tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định. 04
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-05-2007 Quyết định số 254/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Trường Cao đẳng Nghề Quy Nhơn. 11
04-05-2007 Quyết định số 256/QĐ-UBND về việc quy định tạm thời mức thu và tỷ lệ phần trăm trích lại nguồn thu cho các đơn vị thu lệ phí đăng ký cung cấp thông tin về giao dịch đảm bảo. 26
04-05-2007 Quyết định số 259/QĐ-UBND về việc giá bán nước máy của Công ty Cổ phần xây lắp An Nhơn. 29
08-05-2007 Quyết định số 264/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước của tỉnh theo Nghị định 61/CP. 31
09-05-2007 Quyết định số 268/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác giúp việc cho Hội đồng bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước của tỉnh theo Nghị định 61/CP. 33
10-05-2007 Quyết định số 269/QĐ-UBND về việc ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch tại Khu Công nghiệp Nhơn Hội thuộc Khu Kinh tế Nhơn Hội. 35
11-05-2007 Quyết định số 272/QĐ-UBND về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển năm 2007. 48
11-05-2007 Quyết định số 273/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2007. 50
14-05-2007 Quyết định số 274/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo các kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh bậc trung học tỉnh Bình Định năm 2007. 52
03-05-2007 Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tổ chức các kỳ thi trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2007. 54
14-05-2007 Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc công tác Phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn và giảm nhẹ thiên tai năm 2007. 57
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
03-05-2007 Quyết định số 978/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Kế hoạch xét tốt nghiệp THCS và tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT năm học 2006 - 2007 tại tỉnh Bình Định. 64
03-05-2007 Quyết định số 979/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2007 - 2008 tại tỉnh Bình Định. 79
09-05-2007 Quyết định số 1041/QĐ-CTUBND về việc kiểm tra việc thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 84
10-05-2007 Quyết định số 1054/QĐ-CTUBND về việc ủy quyền cho Ban Quản lý Dự án vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn thực hiện một số nhiệm vụ của Chủ đầu tư (UBND tỉnh) thuộc Tiểu dự án vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn. 87
10-05-2007 Quyết định số 1059/QĐ-CTUBND về việc kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành 814 về hoạt động văn hóa - thông tin và dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh. 89
10-05-2007 Quyết định số 1060/QĐ-CTUBND về việc bổ sung mục tiêu cho ngân sách các huyện An Lão, Hoài Ân để tổ chức bầu cử bổ sung đại biểu HĐNHD xã, thị trấn. 91
11-05-2007 Quyết định số 1079/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết tổng mặt bằng công trình: Hoa viên Quang Trung, thành phố Quy Nhơn. 93
14-05-2007 Quyết định số 1087/QĐ-CTUBND về việc kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định. 96
14-05-2007 Quyết định số 1088/QĐ-CTUBND về việc ủy quyền thẩm định, phê duyệt một số nội dung công việc có liên quan đến công tác quy hoạch, cấp phép xây dựng và quản lý môi trường trong Khu Kinh tế Nhơn Hội. 99
15-05-2007 Quyết định số 1102/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt điều chỉnh tên dự án đầu tư xây dựng đường liên xã Nhơn Hải - Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn thành đường cơ động xã đảo Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn. 101
23,504,654 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner