"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 26           Năm 2007 Ngày 30 tháng 5 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-05-2007 Quyết định số 287/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Bưu chính, Viễn thông tỉnh Bình định giai đọan 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020. 03
18-05-2007 Quyết định số 289/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006 - 2010. 17
21-05-2007 Quyết định số 294/QĐ-UBND về việc áp dụng giá đất các loại trên địa bàn tỉnh trong năm 2007. 20
28-05-2007 Quyết định số 307/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm (1996-2006) thực hiện Nghị định số 47/CP của Chính phủ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. 25
29-05-2007 Quyết định số 309/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án chuyển Công ty Xổ số kiến thiết Bình Định thành Công ty TNHH 01 thành viên. 29
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
21-05-2007 Quyết định số 1158/QĐ-CTUBND về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật năm 2006. 31
25-05-2007 Quyết định số 1219/QĐ-CTUBND về việc ủy quyền thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết mặt bằng tổng thể tỷ lệ 1/500 các dự án đầu tư vào ccs KCN trên địa bàn tỉnh. 34
28-05-2007 Quyết định số 1239/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán thiết kế quy hoạch Công trình: Quy hoạch chi tiết 1/2000 Khu du lịch, văn hóa thể thao Phú Hòa, thành phố Quy Nhơn. 36
23,658,295 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner