"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 28           Năm 2007 Ngày 20 tháng 6 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-06-2007 Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung đối tượng trang bị và thanh toán cước điện thoại cố định nhà riêng và điện thoại di động phục vụ công tác. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-06-2007 Quyết định số 317/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án “Chăm sóc và giáo dục mầm non tỉnh Bình Định” do Cơ quan Phát triển Quốc tế NewZealand (NZAID) viện trợ. 05
06-06-2007 Quyết định số 327/QĐ-UBND về việc ban hành Lộ trình thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II (2006 - 2010). 07
08-06-2007 Quyết định số 330/QĐ-UBND về việc bổ sung đơn giá một số loại đất và đơn giá đất tại một số vị trí trên địa bàn tỉnh. 26
12-06-2007 Quyết định số 334/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư năm 2007. 37
08-06-2007 Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc triển khai Luật Quản lý thuế. 39
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
06-06-2007 Quyết định số 1342/QĐ-CTUBND về việc công nhận Ban chấp hành Hiệp hội Sản xuất và kinh doanh Rượu Bàu Đá Bình Định nhiệm kỳ I (2006 - 2010). 42
23,676,612 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner