"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 29 + 30           Năm 2007 Ngày 30 tháng 6 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-06-2007 Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Quy định về tỷ lệ % để tính tiền thuê đất ban hành theo Quyết định số 131/2006/QĐ-UBND ngày 28/12/2006 của UBND tỉnh. 04
29-06-2007 Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND về việc phân cấp và ủy quyền phê duyệt quyết toán dự án đầu tư hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. 06
18-06-2007 Chỉ thị số 01/2007/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống xâm hại cáp viễn thông ngầm trên biển. 08
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-05-2007 Quyết định số 279/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh về phát triển nuôi trồng, khai thác, chế biến, xuất khẩu thủy sản giai đoạn 2006 - 2010. 10
08-06-2007 Quyết định số 331/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quy chế tiếp nhận và tái hòa nhập cộng đồng cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về. 21
13-06-2007 Quyết định số 335/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tạm thời mức chi công tác phí và chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Định. 30
26-06-2007 Quyết định số 348/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bình Định. 36
26-06-2007 Quyết định số 354/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2007 - 2010. 44
26-06-2007 Quyết định số 355/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Thủy sản Bình Định đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020. 52
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
06-06-2007 Quyết định số 1343/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Sản xuất và kinh doanh rượu Bàu Đá Bình Định. 59
06-06-2007 Quyết định số 1349/QĐ-CTUBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 theo Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ. 72
12-06-2007 Quyết định số 1367/QĐ-CTUBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh. 84
22-06-2007 Quyết định số 1421/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt điều chỉnh tên và đề cương chi tiết của Quy hoạch phát triển ứng dụng và công nghệ thông tin tỉnh Bình Định đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. 86
22-06-2007 Quyết định số 1428/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt dự án đầu tư nâng cao năng lực hoạt động của Trung tâm Giới thiệu việc làm Bình Định giai đoạn 2008 - 2010. 88
22-06-2007 Quyết định số 1436/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt dự toán lập quy hoạch sử dụng đất huyện Vân Canh đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. 90
23,504,604 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner