"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 31           Năm 2007 Ngày 10 tháng 7 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-07-2007 Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo cuộc vận động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bình Định. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-06-2007 Quyết định số 349/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” đối với thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký mẫu dấu và đăng ký thuế. 13
29-06-2007 Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách địa phương năm 2008. 25
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
28-06-2007 Quyết định số 1485/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Dự án đầu tư “Tăng cường năng lực dạy nghề giai đoạn 2006 - 2010” cho trường Cao đẳng nghề Quy Nhơn. 37
29-06-2007 Quyết định số 1493/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Dự án vay vốn từ Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm năm 2007. 40
02-07-2007 Chỉ thị số 07/CT-CTUBND về việc tổ chức triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch sốt xuất huyết. 43
23,484,345 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner