"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 32 + 33           Năm 2007 Ngày 20 tháng 7 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-07-2007 Quyết định số 357/QĐ-UBND về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn chương trình mục tiêu năm 2007. 04
11-07-2007 Quyết định số 394/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung giá tối thiểu một số loại xe hai bánh gắn máy để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh. 09
11-07-2007 Quyết định số 395/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 369/QĐ-UBND ngày 03/7/2007 của UBND tỉnh về suất đầu tư khoán quản lý, bảo vệ rừng; khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh rừng tự nhiên thuộc Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng tại Bình Định. 13
12-07-2007 Quyết định số 396/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết đại hội X của Đảng và Nghị quyết đại hội XVII Đảng bộ tỉnh về đẩy nhanh CNH - HĐH nông nghiệp, nông thôn Bình Định giai đoạn 2006 - 2010. 15
12-07-2007 Quyết định số 398/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty TNHH Môi trường đô thị Quy Nhơn. 42
12-07-2007 Quyết định số 399/QĐ-UBND về việc quy định một số nội dung liên quan về tái định cư dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở hồ sinh thái Đống Đa, thành phố Quy Nhơn. 61
13-07-2007 Quyết định số 410/QĐ-UBND về việc công bố danh mục công ty 100% vốn nhà nước của tỉnh thực hiện sắp xếp, đổi mới giai đoạn 2007 - 2009. 64
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
21-05-2007 Quyết định số 1164/QĐ-CTUBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cư trú trên địa bàn tỉnh. 66
05-07-2007 Quyết định số 1522/QĐ-CTUBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh. 72
05-07-2007 Quyết định số 1525/QĐ-CTUBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình hành động Quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, từ nay đến năm 2010. 77
05-07-2007 Quyết định số 1526/QĐ-CTUBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em tỉnh. 80
09-07-2007 Quyết định số 1535/QĐ-CTUBND về việc công nhận Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Định nhiệm kỳ III (2007 - 2012). 90
09-07-2007 Quyết định số 1536/QĐ-CTUBND về việc công nhận Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Định nhiệm kỳ III (2007 - 2012). 92
09-07-2007 Quyết định số 1538/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt đơn giá trồng và chăm sóc rừng ngập mặn tập trung. 95
10-07-2007 Quyết định số 1555/QĐ-CTUBND về việc thành lập Trung tâm dạy nghề An Nhơn. 100
13-07-2007 Chỉ thị số 08/CT-CTUBND về việc tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo rao vặt. 102
23,504,443 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner