"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 34 + 35           Năm 2007 Ngày 30 tháng 7 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-07-2007 Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh Bình Định về các hoạt động văn hóa - thông tin và dịch vụ văn hóa. 04
27-07-2007 Chỉ thị số 02/2007/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh. 12
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-07-2007 Quyết định số 412/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án quy hoạch hệ thống bến xe ô tô khách tỉnh Bình Định giai đoạn 2007 - 2010 và định hướng đến năm 2020. 15
16-07-2007 Quyết định số 413/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án quy hoạch mạng lưới xe buýt tỉnh Bình Định giai đoạn 2007 - 2010 và định hướng đến năm 2020. 24
17-07-2007 Quyết định số 416/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty TNHH Quản lý sửa chữa đường bộ Quy Nhơn. 30
24-07-2007 Quyết định số 422/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí tiền lương tăng thêm năm 2007 cho một số đơn vị hành chính, sự nghiệp tỉnh quản lý. 48
24-07-2007 Quyết định số 426/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tổ chức xét tuyển viên chức chuyên ngành y tế tỉnh Bình Định năm 2007. 51
25-07-2007 Quyết định số 427/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế xét tuyển viên chức chuyên ngành y tế tỉnh Bình Định năm 2007. 55
26-07-2007 Quyết định số 429/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em trên địa bàn tỉnh. 64
26-07-2007 Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tăng cường công tác bảo vệ an toàn các dự án, công trình kinh tế trọng điểm trên địa bàn tỉnh. 69
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
11-07-2007 Quyết định số 1563/QĐ-CTUBND về việc thành lập Trung tâm dạy nghề Tây Sơn. 72
13-07-2007 Quyết định số 1580/QĐ-CTUBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống mại dâm của tỉnh. 74
13-07-2007 Quyết định số 1592/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Công trình: Khu Công nghiệp Long Mỹ giai đoạn II. 83
13-07-2007 Quyết định số 1595/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện phát triển thương mại điện tử Bình Định giai đoạn 2007 - 2010. 87
17-07-2007 Quyết định số 1609/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 công trình: Khu Du lịch sinh thái biển quốc tế Phương Mai. 92
26-07-2007 Quyết định số 1682/QĐ-CTUBND về việc quy định giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Đông Xuân năm 2007. 98
26-07-2007 Quyết định số 1693/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt phân bổ quỹ thi đua, khen thưởng năm 2007. 100
23,676,605 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner