"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 38 + 39           Năm 2007 Ngày 20 tháng 8 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-08-2007 Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá bán, mức trợ giá, trợ cước vận chuyển các mặt hàng chính sách miền núi, vùng cao tỉnh Bình Định. 04
08-08-2007 Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND về việc Quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định. 09
09-08-2007 Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Kiện toàn mạng lưới thú y thủy sản và khuyến ngư cơ sở. 16
09-08-2007 Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung liên quan chính sách tái định cư dự án đường Xuân Diệu, thành phố Quy Nhơn. 21
09-08-2007 Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định. 24
09-08-2007 Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND về việc giảm thủy lợi phí. 33
09-08-2007 Quyết định số 21/2007/QĐ-UBND về việc phê duyệt đặt tên đường chưa có tên ở thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân. 36
10-08-2007 Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND về việc tăng mức phụ cấp cho nhân viên y tế thôn. 42
13-08-2007 Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND về việc ban hành chính sách khuyến khích phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng hiệu quả, bền vững. 44
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-07-2007 Quyết định số 432/QĐ-UBND về việc phê duyệt đơn giá nước thương phẩm thuộc dự án cấp nước sinh hoạt xã Cát Khánh, huyện Phù Cát. 51
01-08-2007 Quyết định số 456/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2006 - 2010 tỉnh Bình Định. 53
02-08-2007 Quyết định số 459/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định. 58
02-08-2007 Quyết định số 460/QĐ-UBND về việc sửa đổi bổ sung giá tối thiểu một số loại xe hai bánh gắn máy để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh. 79
06-08-2007 Quyết định số 465/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch trồng rừng thuộc Dự án Phát triển lâm nghiệp tỉnh Bình Định giai đoạn 2007 - 2010. 82
09-08-2007 Quyết định số 482/QĐ-UBND về việc bổ sung giá đất ở tại địa bàn xã Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn để làm cơ sở bồi thường cho các hộ dân bị giải tỏa. 86
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
26-07-2007 Quyết định số 1687/QĐ-CTUBND về việc hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở. 88
26-07-2007 Quyết định số 1688/QĐ-CTUBND về việc ủy quyền phê duyệt điều chỉnh chỉ tiêu, kinh phí đào tạo nghề ngắn hạn hàng năm. 90
30-07-2007 Quyết định số 1713/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch lộ giới 04 đoạn đường xung quanh Chợ Lớn Quy Nhơn. 91
31-07-2007 Quyết định số 1729/QĐ-CTUBND về việc lãi suất cho vay hộ nghèo bằng nguồn vốn ủy thác địa phương. 94
01-08-2007 Quyết định số 1739/QĐ-CTUBND về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi hành Luật Luật sư trên địa bàn tỉnh. 95
08-08-2007 Quyết định số 1786/QĐ-CTUBND về việc đính chính trích yếu của Quyết định số 1682/QĐ-CTUBND ngày 26/7/2007. 102
10-08-2007 Quyết định số 1808/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt đề án “Bố trí, sử dụng Công an viên ở các thị trấn trên địa bàn tỉnh”. 103
23,484,252 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner