"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 40 + 41           Năm 2007 Ngày 30 tháng 8 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-08-2007 Quyết định số 24/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định. 03
15-08-2007 Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định mức chi công tác phí và chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Định. 14
15-08-2007 Quyết định số 26/2007/QĐ-UBND về việc Quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định. 20
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-08-2007 Quyết định số 491/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty TNHH Công viên cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn. 36
13-08-2007 Quyết định số 492/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung suất đầu tư trồng rừng phòng hộ thuộc Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng tại Bình Định. 54
15-08-2007 Quyết định số 496/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo công tác phòng không nhân dân tỉnh. 58
14-08-2007 Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc tăng cường quản lý đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước 6 tháng cuối năm 2007. 61
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
09-08-2007 Quyết định số 1805/QĐ-CTUBND về việc công nhận Điều lệ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Định. 64
13-08-2007 Quyết định số 1815/QĐ-CTUBND về việc ban hành Nội quy mẫu về chợ. 74
14-08-2007 Quyết định số 1838/QĐ-CTUBND về việc trợ giúp kinh phí cho gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi thuộc huyện Hoài Nhơn. 90
15-08-2007 Quyết định số 1848/QĐ-CTUBND về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn nhiệm kỳ 2004 - 2009. 92
15-08-2007 Quyết định số 1861/QĐ-CTUBND về việc công nhận Ban chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh Bình Định nhiệm kỳ I. 93
16-08-2007 Quyết định số 1863/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Phương án tổ chức khai thác tuyến xe buýt Hoài Nhơn - Quy Nhơn và ngược lại của Công ty TNHH Dịch vụ vận tải xe buýt Bình Định. 94
17-08-2007 Quyết định số 1874/QĐ-CTUBND về việc Quy định mức hỗ trợ tiêu hủy heo bị bệnh tai xanh để thực hiện biện pháp phòng, chống dịch. 97
17-08-2007 Chỉ thị số 09/CT-CTUBND về việc tổ chức triển khai các biện pháp cấp bách, đồng bộ và quyết liệt để phòng, chống dịch bệnh “heo tai xanh” trên địa bàn tỉnh Bình Định. 98
23,504,631 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner