"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 42 + 43           Năm 2007 Ngày 10 tháng 9 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-08-2007 Quyết định số 27/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về một số chính sách phát triển khoa học, công nghệ và nhân lực có trình độ cao. 04
28-08-2007 Quyết định số 28/2007/QĐ-UBND về việc quy định trích, sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh. 16
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-08-2007 Quyết định số 509/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định công tác phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh. 20
22-08-2007 Quyết định số 519/QĐ-UBND về việc bổ sung đơn giá đất để xác định giá cho thuê đất một số dự án trên địa bàn huyện Tuy Phước. 27
24-08-2007 Quyết định số 522/QĐ-UBND về việc thành lập Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định. 29
24-08-2007 Quyết định số 524/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo giảm nghèo tỉnh Bình Định. 31
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
15-08-2007 Quyết định số 1858/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Điều lệ Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Bình Định. 33
15-08-2007 Quyết định số 1859/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Điều lệ Hội Hữu nghị Việt Nam - Tân Tây Lan tỉnh Bình Định. 43
15-08-2007 Quyết định số 1860/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Điều lệ Hội Hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Bình Định. 52
21-08-2007 Quyết định số 1891/QĐ-CTUBND về việc phân bổ kinh phí cho các địa phương hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở năm 2007 (đợt 1). 61
21-08-2007 Quyết định số 1893/QĐ-CTUBND về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2007 - 2008 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 63
22-08-2007 Quyết định số 1907/QĐ-CTUBND về việc trợ giúp kinh phí cho gia đình có 2 người bị nhiễm chất độc hóa học của Mỹ hiện thường trú tại thành phố Quy nhơn. 65
22-08-2007 Quyết định số 1920/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Điều lệ Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh Bình Định. 67
24-08-2007 Quyết định số 1935/QĐ-CTUBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm dạy nghề Tây Sơn. 76
24-08-2007 Quyết định số 1936/QĐ-CTUBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm dạy nghề An Nhơn. 86
24-08-2007 Quyết định số 1937/QĐ-CTUBND về việc Thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp Tây Sơn. 96
24-08-2007 Quyết định số 1938/QĐ-CTUBND về việc Thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp Tuy Phước. 98
24-08-2007 Quyết định số 1939/QĐ-CTUBND về việc Thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp An Nhơn. 100
24-08-2007 Quyết định số 1940/QĐ-CTUBND về việc Thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp Quy Nhơn. 102
23,484,354 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner