"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 44 + 45           Năm 2007 Ngày 20 tháng 9 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-09-2007 Quyết định số 29/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định một số biện pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và giảm thiệt hại do tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. 04
04-09-2007 Quyết định số 30/2007/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung việc ủy quyền phê duyệt quyết toán dự án đầu tư hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước. 10
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-08-2007 Quyết định số 518/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết tỉnh và các huyện. 12
24-08-2007 Quyết định số 521/QĐ-UBND về việc công nhận làng nghề tiểu thủ công nghiệp. 22
30-08-2007 Quyết định số 525/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế xét tuyển viên chức các ngạch giáo viên ngành Giáo dục - Đào tạo tỉnh Bình Định. 25
30-08-2007 Quyết định số 526/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tổ chức xét tuyển viên chức các ngạch giáo viên ngành Giáo dục - Đào tạo tỉnh Bình Định năm học 2007 - 2008. 37
04-09-2007 Quyết định số 528/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung giá tối thiểu một số loại xe hai bánh gắn máy để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh. 43
05-09-2007 Quyết định số 533/QĐ-UBND về việc hỗ trợ lãi suất vay đầu tư ban đầu một số tuyến xe buýt. 47
10-09-2007 Quyết định số 544/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển năm 2007. 49
10-09-2007 Quyết định số 561/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích: Đền thờ, tượng đài danh nhân Trần Hưng Đạo. 53
10-09-2007 Quyết định số 562/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích: Khu căn cứ cách mạng An Trường (1955 - 1975). 55
10-09-2007 Quyết định số 563/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích: Gò Đại Hội - nơi thành lập Trung đoàn 96. 57
11-09-2007 Quyết định số 564/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2007 của Chủ tịch nước trên địa bàn tỉnh. 59
11-09-2007 Quyết định số 566/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Công nghệ thông tin tỉnh Bình Định đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. 67
11-09-2007 Quyết định số 567/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Chi cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn. 81
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
24-08-2007 Quyết định số 1941/QĐ-CTUBND về việc giao bổ sung chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm 2007. 88
24-08-2007 Quyết định số 1946/QĐ-CTUBND về việc thành lập Hội đồng xét đề nghị công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia năm 2007 của tỉnh Bình Định. 90
30-08-2007 Quyết định số 1960/QĐ-CTUBND về việc phụ cấp trách nhiệm công việc đối với chủ tịch công ty, kiểm soát viên các công ty TNHH một thành viên. 92
30-08-2007 Quyết định số 1962/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Biên bản thỏa thuận giữa Hội Khuyến học tỉnh Bình Định và Tổ chức Đông Tây hội ngộ. 95
04-09-2007 Quyết định số 1998/QĐ-CTUBND về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức chuyên ngành Giáo dục - Đào tạo tỉnh Bình Định năm học 2007 - 2008. 96
04-09-2007 Quyết định số 1999/QĐ-CTUBND về việc thành lập Hội đồng sơ tuyển cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp năm 2007 tỉnh Bình Định. 98
04-09-2007 Quyết định số 2000/QĐ-CTUBND về việc thành lập Hội đồng sơ tuyển cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2007. 100
05-09-2007 Quyết định số 2016/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt kết quả đánh giá phân loại doanh nghiệp thuộc tỉnh năm 2006. 102
23,504,456 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner