"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 46           Năm 2007 Ngày 10 tháng 10 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-10-2007 Quyết định số 31/2007/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung một số điểm về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội. 04
18-09-2007 Chỉ thị số 03/2007/CT-UBND về việc tăng cường sự lãnh đạo đối với các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 06
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-09-2007 Quyết định số 536/QĐ-UBND về việc thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản số 31/GP-UB ngày 13/8/2007 do UBND tỉnh Bình Định cấp cho Công ty TNHH An Trường An. 09
10-09-2007 Quyết định số 540/QĐ-UBND về việc thu hồi Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản số 01/GP-UB ngày 07/01/2005 do UBND tỉnh Bình Định cấp cho Công ty TNHH Trung Hiệp. 11
14-09-2007 Quyết định số 575/QĐ-UBND về việc thành lập Trường Trung học phổ thông số 2 An Lão. 13
18-09-2007 Quyết định số 576/QĐ-UBND về việc bổ sung kinh phí về tiền lương tăng thêm năm 2006, 2007 cho các huyện. 15
20-09-2007 Quyết định số 601/QĐ-UBND về việc trang bị điện thoại di động cho cấp phó một số tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh. 17
26-09-2007 Quyết định số 607/QĐ-UBND về việc áp dụng mức thu phí vệ sinh rác thải của dự án Quản lý chất thải rắn và sản xuất phân bón Compost dựa vào cộng đồng tại khu vực 5, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn. 19
26-09-2007 Quyết định số 610/QĐ-UBND về việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính vào ngày thứ 7 hàng tuần. 21
01-10-2007 Quyết định số 613/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kinh phí thực hiện tinh giảm biên chế theo Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP, Nghị quyết số 09/2003/NQ-CP của Chính phủ cho các huyện, thành phố. 23
01-10-2007 Quyết định số 614/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung giá tối thiểu một số loại xe hai bánh gắn máy để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh. 26
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
10-09-2007 Quyết định số 2059/QĐ-CTUBND về việc ngừng trợ giúp kinh phí cho gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi thuộc huyện Phù Cát. 30
18-09-2007 Quyết định số 2123/QĐ-CTUBND về việc bổ sung kinh phí thực hiện cải cách tiền lương và hỗ trợ miễn, giảm học phí cho các trường THPT bán công. 32
19-09-2007 Quyết định số 2130/QĐ-CTUBND về việc hỗ trợ cho các hộ gia đình có công với cách mạng sửa chữa nhà ở. 34
02-10-2007 Quyết định số 2230/QĐ-CTUBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của cơ quan và cán bộ tư pháp trong phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh từ năm 2007 đến năm 2010”. 36
23,504,518 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner