"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 48           Năm 2007 Ngày 31 tháng 10 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-10-2007 Quyết định số 35/2007/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung điểm 2.2, khoản 2, Điều 6 Quy định chế độ đối với cán bộ, công chức hợp đồng dự nguồn ngoài chỉ tiêu biên chế (Ban hành kèm theo Quyết định số 74/2004/QĐ-UB ngày 04 tháng 8 năm 2004 của UBND tỉnh). 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-10-2007 Quyết định số 688/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch các điểm khai thác cát lòng sông trên địa bàn tỉnh. 05
18-10-2007 Quyết định số 707/QĐ-UBND về việc quy định tạm thời chế độ chi tiếp khách trên địa bàn tỉnh Bình Định. 11
18-10-2007 Quyết định số 708/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định. 13
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
16-10-2007 Quyết định số 2379/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt kế hoạch dư nợ cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn qua hộ gia đình năm 2007. 20
18-10-2007 Quyết định số 2390/QĐ-CTUBND về việc cho phép thành lập Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Bình Định. 23
18-10-2007 Quyết định số 2393/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư B đảo 1 Bắc sông Hà Thanh (giai đoạn 2), thành phố Quy Nhơn. 25
19-10-2007 Quyết định số 2400/QĐ-CTUBND về việc cho phép thành lập Hiệp hội Giấy và Bao bì Carton Bình Định. 28
23-10-2007 Quyết định số 2425/QĐ-CTUBND về việc ủy quyền tổ chức đấu thầu, phê duyệt thủ tục đấu thầu và ký hợp đồng tư vấn đối với công tác giám sát đền bù, giải phóng mặt bằng và quản lý môi trường Dự án năng lượng nông thôn giai đoạn II (REII) của tỉnh đã phê duyệt. 30
23-10-2007 Quyết định số 2430/QĐ-CTUBND về việc ủy quyền cho Ban quản lý dự án năng lượng nông thôn II (REII) của tỉnh được tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể có liên quan đến quá trình triển khai thực hiện Dự án REII của tỉnh. 32
24-10-2007 Quyết định số 2448/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết xây dựng Công trình: Khu tái định cư vùng sạt lở ven biển Trung Lương, xã Cát Tiến, huyện Phù Cát. 34
26-10-2007 Quyết định số 2479/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Công trình: Điều chỉnh nút giao thông Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Huệ. 38
31-10-2007 Chỉ thị số 10/CT-CTUBND về việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. 41
23,676,627 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner