"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 49 + 50           Năm 2007 Ngày 10 tháng 11 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-10-2007 Quyết định số 36/2007/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 111/2006/QĐ-UBND, số 112/2006/QĐ-UBND ngày 16/10/2006 và số 46/2006/QĐ-UBND ngày 08/5/2006 của UBND tỉnh. 03
31-10-2007 Quyết định số 37/2007/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, vật kiến trúc, mồ mả, cây cối, hoa màu khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. 05
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-10-2007 Quyết định số 726/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ và Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). 35
29-10-2007 Quyết định số 732/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 61/CP của Chính phủ. 54
29-10-2007 Quyết định số 733/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bình Định. 67
30-10-2007 Quyết định số 735/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức ngành Giáo dục - Đào tạo tỉnh Bình Định năm học 2007 - 2008. 69
31-10-2007 Quyết định số 741/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung giá tối thiểu một số loại xe hai bánh gắn máy trên địa bàn tỉnh. 71
02-11-2007 Quyết định số 742/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về Chiến lược biển đến năm 2020 tỉnh Bình Định. 75
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
29-10-2007 Quyết định số 2484/QĐ-CTUBND về việc giao chỉ tiêu, kinh phí đào tạo nghề cho lao động nghèo (thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo năm 2007). 83
29-10-2007 Quyết định số 2488/QĐ-CTUBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/2007/CT-TTg ngày 13/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng tại các đô thị. 87
31-10-2007 Quyết định số 2507/QĐ-CTUBND về việc quy định giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Mùa năm 2007. 92
01-11-2007 Quyết định số 2517/QĐ-CTUBND về việc giải thể trước thời hạn đối với Công ty TNHH AVSS Tourist Services. 94
06-11-2007 Chỉ thị số 11/CT-CTUBND về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh. 96
06-11-2007 Chỉ thị số 12/CT-CTUBND về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch Tiêu chảy cấp nguy hiểm trong mùa mưa, bão. 102
23,484,378 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner