"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 52 + 53           Năm 2007 Ngày 30 tháng 11 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-11-2007 Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. 04
26-11-2007 Quyết định số 40/2007/QĐ-UBND về việc hủy bỏ Quyết định số 82/2000/QĐ-UB ngày 20 tháng 9 năm 2000 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ Xóa đói giảm nghèo tỉnh Bình Định. 14
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-11-2007 Quyết định số 764/QĐ-UBND về việc trang bị và thanh toán cước phí điện thoại di động. 15
19-11-2007 Quyết định số 776/QĐ-UBND về việc hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình ông Phạm Văn Mùi và bà Võ Thị Ngọc Hạnh ở tổ 2, khu vực 8, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn. 17
19-11-2007 Quyết định số 777/QĐ-UBND về việc hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Mười và bà Nguyễn Thị Thu Thảo ở tổ 2, khu vực 8, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn. 18
23-11-2007 Quyết định số 785/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ Xóa đói giảm nghèo tỉnh Bình Định. 20
26-11-2007 Quyết định số 788/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Tổ chức hoạt động của Ban chỉ đạo Giảm nghèo tỉnh Bình Định. 26
28-11-2007 Quyết định số 795/QĐ-UBND về việc ban hành Khung theo dõi, giám sát đánh giá thực hiện Chương trình giảm nghèo của tỉnh giai đoạn 2006 - 2010. 33
30-11-2007 Quyết định số 800/QĐ-UBND về việc phân bổ chỉ tiêu kế hoạch khai thác gỗ rừng tự nhiên năm 2008. 44
28-11-2007 Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc tăng cường công tác tuyên truyền đội mũ bảo hiểm khi đi môtô, xe gắn máy. 46
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
01-11-2007 Quyết định số 2523/QĐ-CTUBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án chăm sóc và giáo dục mầm non tỉnh Bình Định. 49
19-11-2007 Quyết định số 2662/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh Bình Định. 67
19-11-2007 Quyết định số 2673/QĐ-CTUBND về việc hủy bỏ xác nhận chuyển quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở ngôi nhà số 128 đường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn. 73
21-11-2007 Quyết định số 2678/QĐ-CTUBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Lưu trữ tỉnh. 75
23-11-2007 Quyết định số 2696/QĐ-CTUBND về việc ủy quyền cho Sở Tài chính ký hợp đồng tín dụng, vay vốn ODA và ký khế ước nhận nợ vay và trả vốn vay của Dự án Năng lượng nông thôn giai đoạn II (REII) tỉnh Bình Định. 81
26-11-2007 Quyết định số 2711/QĐ-CTUBND về việc công nhận Ban Chấp hành Hội Các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Bình Định. 83
26-11-2007 Quyết định số 2724/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch dư nợ cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn qua hộ gia đình năm 2007. 85
27-11-2007 Quyết định số 2721/QĐ-CTUBND về việc công nhận Ban Chấp hành Hội Chăn nuôi - Thú y tỉnh Bình Định. 87
27-11-2007 Quyết định số 2722/QĐ-CTUBND về việc cho phép thành lập Hội Chăn nuôi - Thú y tỉnh Bình Định. 89
28-11-2007 Quyết định số 2743/QĐ-CTUBND về việc cho phép thành lập Hội Khoa học - Kỹ thuật huyện An Nhơn. 91
23,504,462 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner