"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07 + 08           Năm 2008 Ngày 20 tháng 01 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
19-12-2007 Nghị quyết số 30/2007/NQ-HĐND về Đề án đặt tên đường thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn. 03
19-12-2007 Nghị quyết số 34/2007/NQ-HĐND hĐND về việc tăng cường các biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh. 13
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-01-2008 Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh. 20
07-01-2008 Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND về việc phê duyệt đặt tên đường chưa có tên ở thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn. 27
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
19-12-2007 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát năm 2008 của HĐND tỉnh Bình Định. 30
19-12-2007 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2008 của HĐND tỉnh Bình Định. 33
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-12-2007 Quyết định số 853/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng đơn giá đo đạc bản đồ địa chính và đăng ký thống kê cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. 37
31-12-2007 Quyết định số 865/QĐ-UBND về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn năm 2007 thuộc Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg. 69
31-12-2007 Quyết định số 866/QĐ-UBND về việc giao dự toán ngân sách địa phương năm 2008. 73
31-12-2007 Quyết định số 867/QĐ-UBND về việc quy định mức chi tiếp khách trên địa bàn tỉnh. 100
07-01-2008 Quyết định số 07/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá xe gắn máy 02 bánh để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh. 103
07-01-2008 Quyết định số 09/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương. 109
23,655,255 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner