"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09 + 10           Năm 2008 Ngày 20 tháng 01 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn
28-12-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2008. 03
28-12-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND về dự toán ngân sách địa phương năm 2008. 10
28-12-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2008. 12
28-12-2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND về kế hoạch sử dụng đất năm 2008. 17
28-12-2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND về chương trình hoạt động của HĐND huyện năm 2008. 21
28-12-2007 Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2008. 24
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-01-2008 Quyết định số 21/QĐ-UBND về việc quy định giá thóc để thu thuế nhà đất năm 2008. 28
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
03-01-2008 Quyết định số 01/QĐ-CTUBND về việc ban hành quy định tiêu chuẩn đánh giá, phân loại tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. 29
04-01-2008 Quyết định số 13/QĐ-CTUBND về việc ban hành kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước. 36
10-01-2008 Quyết định số 41/QĐ-CTUBND về việc nâng mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội ở 18 xã, phường, thị trấn. 60
14-01-2008 Quyết định số 67/QĐ-CTUBND về việc công nhận đơn vị thực hiện đạt Chuẩn Quốc gia về y tế xã năm 2007. 61
14-01-2008 Quyết định số 70/QĐ-CTUBNDA về việc niêm yết giá dịch vụ giữ mũ bảo hiểm trên địa bàn tỉnh. 63
16-01-2008 Quyết định số 88/QĐ-CTUBND về việc giao chỉ tiêu thực hiện chương trình dân số - gia đình và trẻ em tỉnh năm 2008. 64
16-01-2008 Quyết định số 89/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai hoạt động can thiệp giảm tác hại trong phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Bình Định năm 2008. 68
16-01-2008 Quyết định số 94/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Bàn Thành thị trấn Đập Đá, huyện An Nhơn (giai đoạn 2). 94
17-01-2008 Quyết định số 112/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn các danh mục công trình khắc phục hậu quả hạn hán năm 2007 của Công ty KTCT thủy lợi Bình Định. 97
23,688,603 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner