"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13 + 14           Năm 2008 Ngày 10 tháng 2 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-01-2008 Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về tăng cường các biện pháp nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh. 03
30-01-2008 Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND về việc điều chỉnh định mức chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong vận tải hành khách bằng ôtô buýt của HTX Vận tải ôtô Bình Minh. 10
Hội đồng nhân dân huyện Phù Mỹ
26-12-2007 Nghị quyết số 41/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ công tác năm 2008. 12
26-12-2007 Nghị quyết số 42/2007/NQ-HĐND về dự toán ngân sách năm 2008 và phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2008. 18
26-12-2007 Nghị quyết số 43/2007/NQ-HĐND về danh mục đầu tư xây dựng năm 2008. 27
26-12-2007 Nghị quyết số 44/2007/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án phân loại đơn vị hành chính huyện Phù Mỹ. 32
26-12-2007 Nghị quyết số 45/2007/NQ-HĐND về việc phê chuẩn Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2008. 34
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-01-2008 Quyết định số 38/QĐ-UBND về việc xét duyệt Quy hoạch sử dụng đất lồng ghép với các yêu cầu bảo vệ môi trường đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2016 – 2010 huyện An Nhơn. 35
21-01-2008 Quyết định số 41/QĐ-UBND về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2008. 48
24-01-2008 Quyết định số 59/QĐ-UBND về việc phân bổ kế hoạch đầu tư phát triển năm 2008. 60
24-01-2008 Quyết định số 60/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh tỉnh Bình Định. 62
28-01-2008 Quyết định số 63/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2008. 65
29-01-2008 Quyết định số 69/QĐ-UBND về việc phê duyệt nội dung kế hoạch tổ chức Hội làng nghề truyền thống và Ẩm thực trong Festival Tây Sơn - Bình Định 2008. 100
29-01-2008 Quyết định số 74/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các khoản phí, lệ phí và huy động nhân dân đóng góp trên địa bàn tỉnh. 103
23,401,105 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner