"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15 + 16           Năm 2008 Ngày 20 tháng 2 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-02-2008 Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Bình Định. 04
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-01-2008 Quyết định số 62/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2006. 10
30-01-2008 Quyết định số 79/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá xe gắn máy 02 bánh để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh. 58
01-02-2008 Quyết định số 86/QĐ-UBND về việc phê duyệt Bộ thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2007 tỉnh Bình Định. 61
01-02-2008 Quyết định số 87/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2005 tỉnh Bình Định. 63
01-02-2008 Quyết định số 88/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2006 tỉnh Bình Định. 66
14-02-2008 Quyết định số 101/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 37/2007/QĐ-UBND ngày 31/10/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 69
18-02-2008 Quyết định số 102/QĐ-UBND về việc phân bổ kế hoạch đầu tư phát triển năm 2008. 70
18-02-2008 Quyết định số 103/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Bình Định. 80
13-02-2008 Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trên địa bàn tỉnh Bình Định. 82
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
23-01-2008 Quyết định số 146/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt bổ sung dự án đầu tư xây dựng Công trình: Đường ven biển (tuyến ĐT 639) Nhơn Hội đi Tam Quan. 85
23-01-2008 Quyết định số 158/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt mức phụ cấp thu hút đặc thù đối với cán bộ, viên chức làm việc tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh. 88
31-01-2008 Quyết định số 221/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt danh mục đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thực hiện trong năm 2008. 90
13-02-2008 Quyết định số 250/QĐ-CTUBND về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân huyện An Lão nhiệm kỳ 2004 - 2009. 93
14-02-2008 Quyết định số 255/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về An toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ tỉnh Bình Định năm 2008. 94
20-02-2008 Quyết định số 290/QĐ-CTUBND về việc ủy quyền quy định giá xe máy 02 bánh để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh. 103
16-01-2008 Chỉ thị số 01/CT-CTUBND về việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008. 104
23,690,181 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner