"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 19           Năm 2008 Ngày 20 tháng 3 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-03-2008 Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh về ban hành kế hoạch thực hiện Đề án trợ giúp người tàn tật tỉnh Bình Định giai đoạn 2007-2010. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-03-2008 Quyết định số 137/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kịch bản Lễ bế mạc Festival Tây Sơn – Bình Định năm 2008. 05
13-03-2008 Quyết định số 139/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt trên địa bàn tỉnh Bình Định. 08
05-03-2008 Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 20
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
06-03-2008 Quyết định số 411/QĐ-CTUBND cTUBND về việc ban hành kế hoạch phòng cháy chữa cháy rừng năm 2008. 23
11-03-2008 Quyết định số 447/QĐ-CTUBND về việc kế hoạch “Chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em tàn tật nặng, trẻ em là nạn nhân chất độc hoá học và trẻ em nhiễm HIV/AIDS dựa vào cộng đồng” năm 2008. 33
11-03-2008 Quyết định số 448/QĐ-CTUBND về việc kế hoạch thực hiện Đề án “Ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em bị xâm phạm tình dục” và Đề án “Ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm” năm 2008. 35
12-03-2008 Quyết định số 462/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt kế hoạch tập trung người lang thang, cơ nhỡ, xin ăn năm 2008 và các mức chi từ năm 2008 đến năm 2010 phục vụ Đề án giải quyết tình trạng người lang thang, cơ nhỡ, xin ăn trên địa bàn tỉnh. 37
14-03-2008 Quyết định số 492/QĐ-CTUBND về việc ban hành phương án thực hiện kế hoạch trợ giá, trợ cước vận chuyển hàng hóa phục vụ miền núi năm 2008. 39
Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phước
02-01-2008 Quyết định số 02/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2008. 48
23,678,413 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner