"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 21           Năm 2008 Ngày 10 tháng 4 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-03-2008 Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND về việc ban hành chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-03-2008 Quyết định số 155/QĐ-UBND về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các huyện và thành phố Quy Nhơn. 35
20-03-2008 Quyết định số 160/QĐ-UBND về việc chuyển giao chức năng quản lý nhà nước về dân số, gia đình, trẻ em và giải thể Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh. 40
20-03-2008 Quyết định số 161/QĐ-UBND về việc thành lập Sở Thông tin và Truyền thông. 42
24-03-2008 Quyết định số 167/QĐ-UBND về việc phân bổ kế hoạch đầu tư phát triển năm 2008. 44
28-03-2008 Quyết định số 181/QĐ-UBND về việc quy định nơi an táng cho cán bộ trung, cao cấp sau khi từ trần tại Nghĩa trang Cán bộ Quy Nhơn. 46
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
19-03-2008 Quyết định số 521/QĐ-CTUBND về việc phân công nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của Chính phủ năm 2008. 49
23,658,991 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner