"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 26           Năm 2008 Ngày 20 tháng 6 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-06-2008 Quyết định số 355/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án Dạy nghề cho người nghèo thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo tỉnh Bình Định giai đoạn 2006-2010. 03
10-06-2008 Quyết định số 359/QĐ-UBND về việc phê duyệt xếp loại đường bộ năm 2008 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 13
16-06-2008 Quyết định số 367/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trực thuộc Sở Y tế. 18
16-06-2008 Quyết định số 368/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện, thành phố trực thuộc Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình. 20
17-06-2008 Quyết định số 371/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Quốc gia về Bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động của tỉnh Bình Định đến năm 2010. 22
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
10-06-2008 Quyết định số 1251/QĐ-CTUBND về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn nhiệm kỳ 2004-2009. 36
10-06-2008 Quyết định số 1256/QĐ-CTUBND về việc đơn giá đất tính tiền thuê đất dự án Khu dịch vụ hậu cần nghề cá thuộc phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn. 38
10-06-2008 Quyết định số 1258/QĐ-CTUBND về việc phân bổ chỉ tiêu học sinh dân tộc nội trú năm học 2008-2009. 39
10-06-2008 Quyết định số 1264/QĐ-CTUBND về Quyết định số 1224/QĐ-CTUBND ngày 03/6/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chỉ tiêu và kinh phí tập huấn năm 2008. 41
10-06-2008 Quyết định số 1266/QĐ-CTUBND về việc giao thẩm quyền quyết định chi trợ cấp xã hội cho các đối tượng theo Quyết định số 38/2004/QĐ-TTg ngày 17/03/2004 và Quyết định số 16/2004/QĐ-TTg ngày 05/02/2004 của Thủ tướng Chính phủ. 42
18-06-2008 Quyết định số 1313/QĐ-CTUBND về việc công nhận danh hiệu Xã văn hóa, Đơn vị văn hóa. 44
19-06-2008 Quyết định số 1322/QĐ-CTUBND về việc đơn giá đất ở tại Khu tái định cư thôn Phú Hậu, xã Cát Tiến, huyện Phù Cát. 47
23,655,222 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner