"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 27           Năm 2008 Ngày 30 tháng 6 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-06-2008 Quyết định số 376/QĐ-UBND về việc bổ sung kế hoạch năm 2007 và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch năm 2008 thực hiện Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2006-2010. 03
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
16-06-2008 Quyết định số 1293/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Làng nghề Bình Định. 13
20-06-2008 Quyết định số 1335/QĐ-CTUBND về việc phân bổ kinh phí cho các địa phương để hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở đợt 2 năm 2008. 30
24-06-2008 Quyết định số 1355/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Điều lệ Hiệp Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Bình Định. 33
24-06-2008 Quyết định số 1361/QĐ-CTUBND về việc công nhận Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh. 41
24-06-2008 Quyết định số 1362/QĐ-CTUBND về việc ban hành kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP ngày 7 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh. 43
25-06-2008 Quyết định số 1368/QĐ-CTUBND về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh theo chế độ cử tuyển năm 2008. 48
26-06-2008 Quyết định số 1374/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt kế hoạch và danh mục thanh toán vốn đầu tư xây dựng, tăng cường cơ sở vật chất trường học ngành Giáo dục-Đào tạo năm 2008. 50
23,594,971 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner