"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 29           Năm 2008 Ngày 20 tháng 7 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-07-2008 Quyết định số 397/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012 trên địa bàn tỉnh. 03
16-07-2008 Quyết định số 407/QĐ-UBND về việc phân bổ kế hoạch nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2008. 17
17-07-2008 Quyết định số 409/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tên danh mục dự án đầu tư thuộc kế hoạch đầu tư phát triển năm 2008. 24
09-07-2008 Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách địa phương năm 2009. 26
16-07-2008 Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tăng cường quản lý xây dựng tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Định. 39
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
16-07-2008 Quyết định số 1505/QĐ-CTUBND về việc cho phép thành lập Hiệp hội Cá ngừ đại dương Bình Định. 42
18-07-2008 Quyết định số 1543/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2007. 44
23,655,201 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner