"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 31           Năm 2008 Ngày 15 tháng 8 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn
18-07-2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2008. 03
18-07-2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND về việc phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung danh mục các Dự án đầu tư phát triển năm 2008 thuộc các nguồn vốn do huyện quản lý. 08
18-07-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách huyện năm 2007. 11
18-07-2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND về việc thông qua kết quả phân loại đơn vị hành chính huyện. 13
18-07-2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND về việc phê chuẩn dự toán mức chi ngân sách huyện phục vụ các hoạt động của HĐND huyện. 15
18-07-2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND về việc chấp nhận cho thôi làm đại biểu HĐND huyện khóa IX và thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2004-2009. 19
18-07-2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND về việc chấp nhận cho thôi làm đại biểu HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2004-2009. 20
18-07-2008 Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2004-2009. 21
18-07-2008 Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2004-2009. 22
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
17-07-2008 Quyết định số 1535/QĐ-CTUBND về việc trợ cấp một lần đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/QĐ-TTg ngày 18/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ. 23
17-07-2008 Quyết định số 1646/QĐ-CTUBND về việc thành lập phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục thuộc Sở Giáo dục - Đào tạo. 40
30-07-2008 Quyết định số 1647/QĐ-CTUBND về việc hỗ trợ kinh phí mai táng và cứu trợ xã hội đột xuất. 42
07-08-2008 Quyết định số 1676/QĐ-CTUBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn nhiệm kỳ 2004-2009. 44
07-08-2008 Quyết định số 1677/QĐ-CTUBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn nhiệm kỳ 2004-2009. 45
07-08-2008 Quyết định số 1678/QĐ-CTUBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân huyện An Nhơn nhiệm kỳ 2004-2009. 46
23,655,227 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner