"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 32           Năm 2008 Ngày 30 tháng 8 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-08-2008 Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND về việc phân cấp xếp loại đường phố đô thị để tính thuế nhà đất. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-08-2008 Quyết định số 445/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình. 05
14-08-2008 Quyết định số 450/QĐ-UBND về việc phê duyệt đơn giá gia công khắc con dấu của Công ty TNHH Khắc dấu Vĩnh Ái. 11
15-08-2008 Quyết định số 451/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về điều kiện hoạt động phương tiện thủy nội địa thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 01 tấn hoặc có sức chở dưới 05 người hoặc bè. 13
20-08-2008 Quyết định số 455/QĐ-UBND về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Qũy phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định. 21
20-08-2008 Quyết định số 457/QĐ-UBND về việc phân cấp quản lý các bến đò khách trên địa bàn tỉnh. 30
25-08-2008 Quyết định số 464/QĐ-UBND quyết định số 451/QĐ-UBND ngày 15/8/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về điều kiện hoạt động phương tiện thủy nội địa thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 01 tấn hoặc có sức chở dưới 05 người hoặc bè. 32
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
11-08-2008 Quyết định số 1704/QĐ-CTUBND cTUBND về việc phân công trách nhiệm thẩm định trong đấu thầu đối với gói thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh. 33
15-08-2008 Quyết định số 1733/QĐ-CTUBND về việc thành lập Chi cục Bảo vệ môi trường. 36
25-08-2008 Quyết định số 1799/QĐ-CTUBND về việc thành lập Đoàn thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. 38
26-08-2008 Quyết định số 1808/QĐ-CTUBND về việc cho phép thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin thành phố Quy Nhơn. 40
23,655,240 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner