"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 33 + 34           Năm 2008 Ngày 10 tháng 9 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
22-08-2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008. 04
22-08-2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2008. 09
22-08-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh. 18
22-08-2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND về việc quy hoạch các điểm mỏ khai thác cát xuất khẩu trên địa bàn tỉnh và cơ chế sử dụng nguồn kinh phí thu được từ đấu thầu cát xuất khẩu. 25
22-08-2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND về việc thông qua Quy định bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tại vị trí mặt đường, mặt phố. 28
22-08-2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND về việc thông qua đề án quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Bình Định đến năm 2020. 36
22-08-2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND về việc thông qua kế hoạch phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2008-2010. 58
22-08-2008 Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND về việc Quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Bình Định đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020. 61
22-08-2008 Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND về kế hoạch thực hiện Chương trình Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 80
22-08-2008 Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND về việc bổ sung kinh phí tổ chức các kỳ thi phổ thông năm 2008. 83
22-08-2008 Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND về chỉ tiêu và kinh phí đào tạo cử tuyển năm 2008. 85
22-08-2008 Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND về chính sách ưu đãi và chế độ trợ cấp đối với giám định viên thuộc tổ chức giám định pháp y và Tổ chức giám định pháp y tâm thần. 87
22-08-2008 Nghị quyết số 14/2008/NQ-HĐND về chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 90
22-08-2008 Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND về việc thông qua phân loại đơn vị hành chính của tỉnh Bình Định. 92
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
22-08-2008 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về việc thành lập Bệnh viện mắt tỉnh Bình Định. 94
22-08-2008 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về việc phê duyệt chủ trương thành lập Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý đô thị đối với UBND huyện An Nhơn và Hoài Nhơn. 96
22-08-2008 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về việc cho ông Nguyễn Xuân Dương thôi giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2004-2009. 98
22-08-2008 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về việc cho ông Vũ Hoàng Hà, Ủy viên BCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thôi giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh. 100
22-08-2008 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND về việc cho ông Nguyễn Văn Thuấn thôi giữ chức Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2004-2009. 101
22-08-2008 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND về việc cho ông Đinh Hồ thôi giữ chức Trưởng ban Ban Dân tộc HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2004-2009. 102
22-08-2008 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND về việc cho ông Bùi Văn Dư thôi làm thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh để nhận nhiệm vụ khác. 103
22-08-2008 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2004-2009. 104
22-08-2008 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2004-2009. 105
22-08-2008 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2004-2009. 106
22-08-2008 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Trưởng ban Ban Dân tộc HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2004-2009. 107
22-08-2008 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Phó Trưởng ban Ban Văn hóa – xã hội HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2004-2009. 108
22-08-2008 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2004-2009. 109
23,575,010 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner