"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 39 + 40           Năm 2008 Ngày 10 tháng 10 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-10-2008 Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND về kế hoạch thực hiện Chương trình Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 04
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-09-2008 Quyết định số 540/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Y tế Bình Định. 22
02-10-2008 Quyết định số 543/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung khoản 12, Điều 5, Quy chế xét tuyển viên chức ngành Giáo dục - Đào tạo tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Quyết định số 476/QĐ-UBND ngày 01/9/2008 của UBND tỉnh. 36
02-10-2008 Quyết định số 544/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế xét chuyển loại công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước thuộc tỉnh Bình Định. 37
02-10-2008 Quyết định số 545/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch triển khai Quyết định số 1129/QĐ-TTg ngày 18/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 05/6/2008của Ban Bí thư Trung ương Đảng. 46
08-10-2008 Quyết định số 554/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn năm 2008. 54
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
17-09-2008 Quyết định số 1980/QĐ-CTUBND về việc chỉ tiêu và kinh phí cử tuyển năm 2008 tỉnh Bình Định. 56
22-09-2008 Quyết định số 2008/QĐ-CTUBND về việc bổ sung chỉ tiêu biên chế hành chính năm 2008. 58
23-09-2008 Quyết định số 2018/QĐ-CTUBND về việc Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tai nạn, thương tích tại cộng đồng của tỉnh Bình Định đến năm 2010. 61
23-09-2008 Quyết định số 2024/QĐ-CTUBND về việc xếp hạng đơn vị sự nghiệp y tế. 86
29-09-2008 Quyết định số 2063/QĐ-CTUBND về việc phân công nhiệm vụ thành viên UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2004-2009. 87
01-10-2008 Quyết định số 2091/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt danh sách cựu chiến binh được hưởng chế độ bảo hiểm y tế. 92
03-10-2008 Quyết định số 2114/QĐ-CTUBND về việc ủy quyền xử lý vi phạm hành chính. 94
03-10-2008 Quyết định số 2117/QĐ-CTUBND về việc thành lập Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 2 trực thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh. 95
03-10-2008 Quyết định số 2119/QĐ-CTUBND về việc thành lập Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 1 trực thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh. 97
03-10-2008 Quyết định số 2127/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt điều chỉnh đơn giá trợ giá muối trắng cấp không cho đồng bào dân tộc thiểu số năm 2008. 99
23,655,216 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner