"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 41           Năm 2008 Ngày 25 tháng 10 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-10-2008 Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và khuyến mại trên địa bàn tỉnh Bình Định. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-10-2000 Quyết định số 572/QĐ-UBND về việc phân bổ nguồn kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi đối với giáo dục theo Nghị định số 61/2006/NĐ-CP từ ngày 01/10/2004 đến ngày 31/12/2007 cho ngân sách các huyện. 10
13-10-2008 Quyết định số 566/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức và tinh giản biên chế của UBND huyện Hoài Ân. 13
13-10-2008 Quyết định số 567/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án sắp xếp tổ chức và tinh giản biên chế của UBND huyện Phù Cát. 17
13-10-2008 Quyết định số 577/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án sắp xếp tổ chức và tinh giản biên chế của UBND huyện Hoài Nhơn. 21
16-10-2008 Quyết định số 584/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Bình Định. 25
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
09-10-2008 Quyết định số 2168/QĐ-CTUBND việc phê duyệt Điều lệ Hội làm vườn tỉnh Bình Định. 32
15-10-2008 Quyết định số 2192/QĐ-CTUBND về việc phân bổ vốn cho vay Qũy Giải quyết việc làm địa phương năm 2008. 42
22-10-2008 Quyết định số 2249/QĐ-CTUBND về việc ủy quyền, phân cấp cho Ban Quản lý Khu kinh tế Nhơn Hội. 45
13-10-2008 Chỉ thị số 04/CT-CTUBND về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình. 47
23,655,230 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner