"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 42           Năm 2008 Ngày 10 tháng 11 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-10-2008 Quyết định số 34/2008/QĐ-UBND về việc ủy quyền và phân cấp phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế, dự toán và lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng. 03
24-10-2008 Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 120/2001/QĐ-UB ngày 18/12/2001của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại tỉnh Bình Định. 09
03-11-2008 Quyết định số 36/2008/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu tỉnh Bình Định đến năm 2010. 10
04-11-2008 Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND về việc hủy bỏ Quyết định số 11/2003/QĐ-UB ngày 22/1/2003 của UBND tỉnh Bình Định, Quyết định số 16/QĐ-CTUBND ngày 05/01/2005 và Quyết định số 152/QĐ-CTUBND ngày 20/01/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh. 13
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-10-2008 Quyết định số 593/QĐ-UBND về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá chuẩn để xác định giá thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh. 14
29-10-2008 Quyết định số 616/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức và tinh giản biên chế của UBND huyện Vân Canh. 16
31-10-2008 Quyết định số 624/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2008-2012. 20
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
13-10-2008 Quyết định số 2179/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt dự án đầu tư Công trình: Đầu tư tăng cường tiềm lực Khoa học và công nghệ về chiều sâu nhằm nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa và an toàn bức xạ, hạt nhận trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2009-2010. 33
23-10-2008 Quyết định số 2260/QĐ-CTUBND về việc ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ của Chủ tịch UBND tỉnh. 36
28-10-2008 Quyết định số 2286/QĐ-CTUBND về việc ủy quyền xử lý vi phạm hành chính. 38
03-11-2008 Quyết định số 2376/QĐ-CTUBND về việc thành lập Phòng Quản lý Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ. 40
03-11-2008 Quyết định số 2381/QĐ-CTUBND về việc tạm dừng việc mua sắm một số tài sản bằng nguồn vốn nhà nước. 41
27-10-2008 Chỉ thị số 05/CT-CTUBND về việc đẩy mạnh công tác thu ngân sách của những tháng còn lại của năm 2008. 43
23,690,190 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner