"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 43 + 44           Năm 2008 Ngày 20 tháng 11 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-11-2008 Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND về việc quy định cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô tải để thanh toán cước vận chuyển hàng hóa , tài sản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. 04
17-11-2008 Quyết định số 39/2008/QĐ-UBND về việc bổ sung chức danh cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn. 17
20-11-2008 Quyết định số 40/2008/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung mức thu phí vệ sinh rác thải đối với hộ kinh doanh buôn bán nhỏ tại nhà trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. 18
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-10-2008 Quyết định số 615/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức và tinh giản biên chế Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 20
06-11-2008 Quyết định số 633/QĐ-UBND về việc chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư. 26
10-11-2008 Quyết định số 634/QĐ-UBND về việc trích để lại kinh phí xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông cho ngân sách cấp xã. 28
13-11-2008 Quyết định số 636/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Trung tâm Dịch vụ các Khu công nghiệp Bình Định thành Công ty cổ phần. 30
17-11-2008 Quyết định số 645/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức và tinh giản biên chế của UBND huyện An Lão. 33
17-11-2008 Quyết định số 647/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2006-2015 và định hướng sử dụng đất đến năm 2020 tại huyện Phù Mỹ. 37
18-11-2008 Quyết định số 648/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức và tinh giản biên chế của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. 51
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
24-10-2008 Quyết định số 44/QĐ-BCĐ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại tỉnh Bình Định và Cơ quan thường trực. 54
03-11-2008 Quyết định số 2391/QĐ-CTUBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Luật thuế Thu nhập cá nhân của tỉnh. 65
06-11-2008 Quyết định số 2426/QĐ-CTUBND về việc cấp hỗ trợ kinh phí cho các huyện tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND cấp xã. 68
10-11-2008 Quyết định số 2463/QĐ-CTUBND về việc quy định giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Mùa năm 2008. 70
13-11-2008 Quyết định số 2488/QĐ-CTUBND về việc phân bổ số lượng giống lúa lai thực hiện chính sách trợ giá để cho nông dân các huyện, thành phố sản xuất vụ Đông Xuân 2008-2009. 72
14-11-2008 Quyết định số 2507/QĐ-CTUBND về việc cho phép thành lập Hội Các nhà doanh nghiệp trẻ tỉnh Bình Định. 75
14-11-2008 Quyết định số 2514/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt bổ sung số lượng đối tượng hưởng chế độ khám, chữa bệnh cho người nghèo năm 2008. 77
14-11-2008 Quyết định số 2517/QĐ-CTUBND về việc thành lập Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Định lần thứ VI (2008-2009). 79
17-11-2008 Quyết định số 2520/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt định mức chi trả nhuận bút và các khoản chi khác liên quan đến việc xuất bản các bản tin trên địa bàn tỉnh Bình Định. 86
17-11-2008 Quyết định số 2526/QĐ-CTUBND về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát nhiệm kỳ 2004-2009. 88
18-11-2008 Quyết định số 2530/QĐ-CTUBND về việc ủy quyền phê duyệt danh sách cựu chiến binh được hưởng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Bình Định. 89
23,659,011 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner