"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 46 + 47           Năm 2008 Ngày 20 tháng 12 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
12-12-2008 Nghị quyết số 32/2008/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. 03
12-12-2008 Nghị quyết số 33/2008/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2009. 09
12-12-2008 Nghị quyết số 34/2008/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2007. 26
12-12-2008 Nghị quyết số 35/2008/NQ-HĐND về dự toán ngân sách năm 2009 và phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2009. 45
12-12-2008 Nghị quyết số 36/2008/NQ-HĐND về việc ban hành Bảng giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 69
12-12-2008 Nghị quyết số 37/2008/NQ-HĐND về việc ban hành mới, sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định. 71
12-12-2008 Nghị quyết số 38/2008/NQ-HĐND về việc điều chỉnh định mức đào tạo nghề trình độ sơ cấp trên địa bàn tỉnh Bình Định. 79
12-12-2008 Nghị quyết số 39/2008/NQ-HĐND về việc thành lập Quỹ việc làm cho người tàn tật tỉnh Bình Định. 83
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
12-12-2008 Nghị quyết số 40/NQ-HĐND về biên chế sự nghiệp năm 2009 của tỉnh Bình Định. 93
12-12-2008 Nghị quyết số 41/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát năm 2009 của HĐND tỉnh. 95
12-12-2008 Nghị quyết số 42/2008NQ-HĐND về Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2009 của HĐND tỉnh Bình Định. 98
12-12-2008 Nghị quyết số 43/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2004-2009. 102
12-12-2008 Nghị quyết số 44/NQ-HĐND về việc cho ông Trần Hữu Hạnh thôi giữ chức Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2004-2009. 104
12-12-2008 Nghị quyết số 45/NQ-HĐND về việc cho ông Trần Hữu Hạnh thôi giữ chức Thư ký kỳ họp HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2004-2009. 105
12-12-2008 Nghị quyết số 46/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2004-2009. 106
12-12-2008 Nghị quyết số 47/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Thư ký kỳ họp HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2004-2009. 107
23,655,223 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner