"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 02 + 03           Năm 2009 Ngày 10 tháng 01 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-12-2008 Quyết định số 43/2008/QĐ-UBND về việc ban hành mới và sửa đổi, bổ sung một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định. 03
25-12-2008 Chỉ thị số 01/2008/CT-UBND về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông vận tải giai đoạn 2008-2012 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 12
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-12-2008 Quyết định số 720/QĐ-UBND về việc giao dự toán ngân sách địa phương năm 2009. 19
22-12-2008 Quyết định số 721/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2009. 45
24-12-2008 Quyết định số 730/QĐ-UBND về việc thành lập Quỹ việc làm cho người tàn tật tỉnh Bình Định. 91
24-12-2008 Quyết định số 731/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ việc làm cho người tàn tật tỉnh Bình Định. 93
26-12-2008 Quyết định số 736/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế xét tuyển viên chức ngành y tế tỉnh Bình Định. 103
26-12-2008 Quyết định số 738/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. 111
23,582,877 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner