"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 06 + 07           Năm 2009 Ngày 20 tháng 01 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-01-2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND về việc Quy định điều chỉnh, bổ sung chính sách hỗ trợ tự chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm tại Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 18/7/2008 của UBND tỉnh. 04
09-01-2009 Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND về việc thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định. 07
15-01-2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND về việc ban hành chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. 09
25-12-2008 Chỉ thị số 01/2008/CT-UBND về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông vận tải giai đoạn 2008-2012 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 43
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-12-2008 Quyết định số 2902/QĐ-UBND về việc phân bổ nguồn kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi đối với giáo dục theo Nghị định số 61/2006/NĐ-CP trong năm 2008 cho ngân sách các huyện. 50
05-01-2009 Quyết định số 10/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh đơn giá nước thương phẩm thuộc Dự án cấp nước sinh hoạt xã Cát Khánh, huyện Phù Cát. 52
07-01-2009 Quyết định số 24/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý xây dựng theo Quy hoạch chi tiết KCN Nhơn Hòa. 53
07-01-2009 Quyết định số 26/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý xây dựng theo Quy hoạch chi tiết KCN Hòa Hội. 61
07-01-2009 Quyết định số 27/QĐ-UBND về việc phê duyệt đơn giá cung cấp nước sạch sinh hoạt tại thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ. 70
08-01-2009 Quyết định số 30/QĐ-UBND về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2009. 72
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
25-12-2008 Quyết định số 2877/QĐ-CTUBND về việc thành lập Trung tâm Giống thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT. 84
25-12-2008 Quyết định số 2883/QĐ-CTUBND về việc thành lập Ban quản lý Quỹ việc làm cho người tàn tật tỉnh Bình Định. 86
26-12-2008 Quyết định số 2915/QĐ-CTUBND về việc bãi bỏ Quyết định số 2381/QĐ-CTUBND ngày 03/11/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh. 88
31-12-2008 Quyết định số 2955/QĐ-CTUBND về việc kinh phí cứu trợ xã hội cho nhân dân tỉnh Bình Định bị thiệt hại do lũ lụt năm 2008. 89
07-01-2009 Quyết định số 27/QĐ-CTUBND về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân huyện Hoài Nhơn nhiệm kỳ 2004-2009. 104
08-01-2009 Quyết định số 52/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Dự án “Trợ giúp người khuyết tật và nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin tại Bình Định”. 106
12-01-2009 Quyết định số 72/QĐ-CTUBND về việc công nhận Làng nghề tiểu thủ công nghiệp. 109
23,658,987 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner