"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 08 + 09           Năm 2009 Ngày 30 tháng 01 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-01-2009 Quyết định số 46/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng đơn giá đo đạc bản đồ địa chính và đăng ký thống kê cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. 03
16-01-2009 Quyết định số 56/QĐ-UBND về việc bổ sung giá đất tại một số địa điểm trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. 77
21-01-2009 Quyết định số 97/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy tinh giản biên chế của Sở Tài nguyên và Môi trường. 79
05-01-2009 Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc bình ổn giá trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Sửu năm 2009. 83
30-01-2009 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, thực hiện mục tiêu giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Định. 88
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
20-11-2008 Quyết định số 2551/QĐ-CTUBND về việc xoá nợ gốc và nợ lãi tiền vay đối với các trường hợp vay vốn bị rủi ro bất khả kháng từ nguồn vốn hộ nghèo địa phương. 92
06-01-2009 Quyết định số 16/QĐ-CTUBND về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn nhiệm kỳ 2004-2009. 113
23,582,889 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner