"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11           Năm 2009 Ngày 20 tháng 2 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-02-2009 Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh tỷ lệ trích từ tiền thu cho thuê kết cấu hạ tầng tại các KCN Phú Tài và Long Mỹ. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-02-2009 Quyết định số 156/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức và tinh giản biên chế của Sở Giáo dục – Đào tạo. 05
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
16-01-2009 Quyết định số 137/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về An toàn vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ tỉnh Bình Định năm 2009. 11
20-01-2009 Quyết định số 206/QĐ-CTUBND về việc trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong tham gia kháng chiến. 22
21-01-2009 Quyết định số 220/QĐ-CTUBND về việc phân bổ chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2009. 25
10-02-2009 Quyết định số 286/QĐ-CTUBND về việc giao chỉ tiêu thực hiện chương trình Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2009. 29
10-02-2009 Quyết định số 287/QĐ-CTUBND về việc công nhận Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin thành phố Quy Nhơn. 32
10-02-2009 Quyết định số 288/QĐ-CTUBND cho phép thành lập Hội Cựu Thanh niên xung phong huyện An Nhơn. 34
10-02-2009 Quyết định số 289/QĐ-CTUBND về việc cho phép thành lập Hội Cựu Thanh niên xung phong thành phố Quy Nhơn. 36
11-02-2009 Quyết định số 292/QĐ-CTUBND về việc công nhận Ban Chấp hành Hội Tem tỉnh Bình Định nhiệm kỳ II (2008-2013). 38
12-02-2009 Quyết định số 300/QĐ-CTUBND về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên UBND huyện An Lão nhiệm kỳ 2004-2009. 40
16-02-2009 Quyết định số 319/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt kế hoạch tín dụng cho vay hộ nghèo, cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng chính sách khác năm 2009. 41
23,582,871 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner