"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 16 + 17           Năm 2009 Ngày 30 tháng 3 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-03-2009 Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND về việc Quy định điều chỉnh, bổ sung chính sách hỗ trợ giao đất ở tái định cư tại Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 15/01/2009 của UBND tỉnh. 04
23-03-2009 Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 34/2008/QĐ-UBND ngày 20/10/2008 của UBND tỉnh về ủy quyền và phân cấp phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế, dự toán và lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng. 06
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-03-2009 Quyết định số 176/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2009 trên địa bàn tỉnh. 08
16-03-2009 Quyết định số 185/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật và một số văn bản khác năm 2009. 16
16-03-2009 Quyết định số 186/QĐ-UBND về việc ban hành quy định áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các dự án cấp bách trên địa bàn tỉnh. 21
16-03-2009 Quyết định số 195/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 7/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn 3 huyện nghèo của tỉnh Bình Định. 25
16-03-2009 Quyết định số 196/QĐ-UBND về việc phân bổ chỉ tiêu kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia, một số công trình và các dự án quy hoạch - chuẩn bị đầu tư năm 2009. 34
19-03-2009 Quyết định số 206/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức và tinh giản biên chế của UBND huyện Tuy Phước. 61
19-03-2009 Quyết định số 207/QĐ-UBND về việc phân công nhiệm vụ chuẩn bị các nội dung BCS Đảng UBND tỉnh trình tại các Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo Chương trình công tác năm 2009. 65
23-03-2009 Quyết định số 211/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động Trường Cao đẳng nghề Quy Nhơn. 73
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
04-03-2009 Quyết định số 471/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ đến năm 2020. 75
11-03-2009 Quyết định số 551/QĐ-CTUBND về việc công nhận Ban chấp hành Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Quy Nhơn. 80
12-03-2009 Quyết định số 570/QĐ-CTUBND về việc ủy quyền thẩm định, phê duyệt dự toán và quyết toán chi phí quản lý dự án hàng năm của các Ban quản lý dự án do UBND tỉnh làm chủ đầu tư. 82
16-03-2009 Quyết định số 583/QĐ-CTUBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Ban Dân tộc. 84
23-03-2009 Quyết định số 669/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Chương trình khung các hoạt động “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam" tại Bình Định. 92
23,659,002 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner