"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 21 + 22           Năm 2009 Ngày 29 tháng 4 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-04-2009 Quyết định số 11/2009/QĐ-UB về việc hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định. 03
20-04-2009 Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã tham dự hội chợ, triển lãm trong nước và nước ngoài. 05
23-04-2009 Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND về việc điều chỉnh chính sách kiên cố hóa kênh mương giai đoạn 2009 - 2010. 07
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-04-2009 Quyết định số 249/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức ngành Y tế tỉnh Bình Định. 09
16-04-2009 Quyết định số 265/QĐ-UBND về việc phân bổ chi tiết và điều chỉnh kế hoạch đầu tư phát triển năm 2009. 14
16-04-2009 Quyết định số 266/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống tệ nạn mại dâm, cai nghiện phục hồi sức khỏe người nghiện ma túy năm 2009. 34
20-04-2009 Quyết định số 277/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Quy định áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các dự án cấp bách trên địa bàn tỉnh. 44
20-04-2009 Quyết định số 278/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tăng cường công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trong tình hình mới. 46
21-04-2009 Quyết định số 286/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức và tinh giản biên chế của Sở Tài chính. 52
23-04-2009 Quyết định số 289/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa chính quyền địa phương các cấp với đơn vị Quản lý đường bộ, Thanh tra Giao thông đường bộ trong công tác quản lý, bảo vệ, giải tỏa và chống lấn chiếm, tái lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh. 54
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
15-04-2009 Quyết định số 872/QĐ-CTUBND về việc kiện toàn Ban Chỉ huy các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. 70
15-04-2009 Quyết định số 873/QĐ-CTUBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. 73
20-04-2009 Quyết định số 917/QĐ-CTUBND về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Đông - Xuân năm 2009. 80
20-04-2009 Chỉ thị số 03/CT-CTUBND về công tác phòng, tránh thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2009. 82
23,658,976 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner