"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 31 + 32           Năm 2009 Ngày 10 tháng 7 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-06-2009 Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND về việc ban hành bảng giá cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước đối với đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Định. 03
02-07-2009 Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND về việc quy định mức thu phí tham quan tại khu di tích tháp Dương Long và tháp Bánh Ít tỉnh Bình Định. 05
03-07-2009 Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về phân công trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực hoạt động Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Bình Định. 07
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-07-2009 Quyết định số 480/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh. 22
06-07-2009 Quyết định số 487/QĐ-UBND về việc ban hành Quy hoạch báo chí in tỉnh Bình Định đến năm 2020. 31
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
26-06-2009 Quyết định số 1498/QĐ-CTUBND về việc công nhận Ban Chấp hành Hiệp hội Thủy sản tỉnh Bình Định nhiệm kỳ III (2009 - 2014). 45
29-06-2009 Quyết định số 1513/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Dự án ĐCĐC tập trung các làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đến năm 2010 và các năm tiếp theo. 49
30-06-2009 Quyết định số 1524/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Phương án sắp xếp, tổ chức lại các Đội Quản lý thị trường trực thuộc Chi cục Quản lý thị trường. 52
02-07-2009 Quyết định số 1550/QĐ-CTUBND về việc cho phép thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Tây Sơn. 54
02-07-2009 Quyết định số 1551/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Đề án tiếp nhận Chương trình An sinh xã hội – vì người nghèo tại huyện Vân Canh Do Tổng Công ty thép Việt Nam tài trợ. 56
06-07-2009 Quyết định số 1619/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Đề án “ Can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh” tỉnh Bình Định năm 2009 - 2010. 59
02-07-2009 Chỉ thị số 05/CT-CTUBND về việc kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010. 100
23,582,890 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner