"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 42           Năm 2009 Ngày 30 tháng 8 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-08-2009 Quyết định số 31/2009/QĐ-UBND về việc phê duyệt đặt tên đường chưa có tên ở thị trấn Diêu Trì và thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước. 03
17-08-2009 Quyết định số 32/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thể thao. 07
18-08-2009 Quyết định số 33/2009/QĐ-UBND về việc điều chỉnh các mức thu học phí và chế độ miễn, giảm học phí áp dụng từ năm học 2009 - 2010 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 16
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-08-2009 Quyết định số 576/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình 134 và 135 tỉnh Bình Định. 24
14-08-2009 Quyết định số 580/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính. 31
19-08-2009 Quyết định số 604/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức và tinh giản biên chế của UBND thành phố Quy Nhơn. 42
14-08-2009 Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc phát động phong trào thi đua “ Cả nước hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội” và các ngày lễ lớn trong 2 năm 2009 - 2010. 46
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
21-08-2009 Quyết định số 2088/QĐ-CTUBND về việc ban hành Quy chế quản lý nguồn kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. 48
23,500,380 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner