"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner








Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 47           Năm 2009 Ngày 20 tháng 9 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-09-2009 Quyết định số 39/2009/QĐ-UBND về việc bổ sung mặt hàng sản phẩm gỗ ngoại thất được hưởng chính sách hỗ trợ chi phí tham dự Hội chợ triển lãm trong nước và nước ngoài. 03
16-09-2009 Quyết định số 40/2009/QĐ-UBND về việc bổ sung đối tượng không thu Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất. 05
14-09-2009 Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp phối hợp nhằm dẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Bình Định trong tình hình hiện nay. 07
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-09-2009 Quyết định số 651/QĐ-UBND về việc bổ sung một số điều của Quyết định số 509/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2009 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế thi tuyển công chức tỉnh Bình Định năm 2009. 11
14-09-2009 Quyết định số 657/QĐ-UBND về việc ban hành Chính sách khuyến khích giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Định. 13
14-09-2009 Quyết định số 659/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Phù Cát đến năm 2020 lồng ghép với các yêu cầu bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu. 22
14-09-2009 Quyết định số 660/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Tuy Phước đến năm 2020 lồng ghép với các yêu cầu bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu. 33
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
08-09-2009 Quyết định số 2279/QĐ-CTUBND về việc thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính năm 2009 đối với Trung tâm Giống Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 47
10-09-2009 Quyết định số 2312/QĐ-CTUBND về việc thành lập Tổ công tác kiểm tra thực hiện quy trình, thủ tục khai trừ hội viên của Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh. 49
23,500,298 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner