"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 50           Năm 2009 Ngày 10 tháng 10 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-09-2009 Quyết định số 679/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2009 – 2011 theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 21/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ. 03
30-09-2009 Quyết định số 706/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Quyết định số 493/QĐ-UBND ngày 09/7/2009 của UBND tỉnh. 15
30-09-2009 Quyết định số 707/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng. 17
30-09-2009 Quyết định số 710/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền phòng, chống ma túy” của Bộ Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh. 30
06-10-2009 Quyết định số 728/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh giá cung cấp nước sinh hoạt cho các hộ dân cư thôn Nam Tượng, xã Nhơn Tân, huyện An Nhơn. 40
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
17-09-2009 Quyết định số 2401/QĐ-CTUBND về việc thành lập Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 3 trực thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh. 42
24-09-2009 Quyết định số 2457/QĐ-CTUBND về việc cấp bổ sung kinh phí năm 2009 để thực hiện miễn thủy lợi phí năm 2008 tỉnh Bình Định. 44
28-09-2009 Quyết định số 2476/QĐ-CTUBND về việc cho phép thành lập Hội Bảo trợ Người tàn tật và trẻ mồ côi huyện An Nhơn. 47
29-09-2009 Quyết định số 2485/QĐ-CTUBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện hoạt động “Năm dân vận chính quyền”. 49
02-10-2009 Quyết định số 2528/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội. 53
23,659,004 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner