"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 54           Năm 2009 Ngày 15 tháng 11 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-11-2009 Quyết định số 782/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Bình Định. 03
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
23-10-2009 Quyết định số 2708/QĐ-CTUBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và tài chính theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập ngành Công Thương. 05
05-11-2009 Quyết định số 2775/QĐ-CTUBND về việc mức hỗ trợ và ủy quyền phê duyệt danh sách hộ gia đình được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh từ nguồn vốn Chương trình MTQG nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2009. 07
06-11-2009 Quyết định số 2786/QĐ-CTUBND về việc hỗ trợ kinh phí cho nhân dân bị thiệt hại do bão số 9. 09
06-11-2009 Quyết định số 2789/QĐ-CTUBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Quy hoạch nông nghiệp, nông thôn. 33
11-11-2009 Quyết định số 2817/QĐ-CTUBND về việc phân bổ gạo hỗ trợ khắc phục hậu quả cơn bão số 11 năm 2009. 40
06-11-2009 Chỉ thị số 10/CT-CTUBND về việc tập trung chỉ đạo khắc phục hậu quản cơn bão số 11. 42
23,655,205 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner