"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 57 + 58           Năm 2009 Ngày 22 tháng 12 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
11-12-2009 Nghị quyết số 20/2009/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. 04
11-12-2009 Nghị quyết số 21/2009/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2008. 11
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-12-2009 Quyết định số 47/2009/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 32/2009/QĐ-UBND ngày 17/8/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chế độ đối với huấn luyện viên vận động viên thể thao và chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thể thao. 29
17-12-2009 Quyết định số 48/2009/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số loại phí trên địa bàn tỉnh. 31
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-12-2009 Quyết định số 811/QĐ-UBND về việc phê duyệt đơn giá cung cấp nước sạch sinh hoạt Công trình Nhà máy nước BOT Tây Sơn của Công ty cổ phần xây lắp điện Tuy Phước tại Thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn. 35
08-12-2009 Quyết định số 816/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực hoạt động trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội. 37
09-12-2009 Quyết định số 818/QĐ-UBND về việc đổi tên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bình Định thành Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bình Định. 63
10-12-2009 Quyết định số 826/QĐ-UBND về việc phê duyệt, bổ sung phụ cấp tăng thêm năm 2009 của cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn và thôn, làng khu vực. 64
11-12-2009 Quyết định số 830/QĐ-UBND về việc công nhận các trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1, năm học 2008 - 2009. 66
11-12-2009 Quyết định số 831/QĐ-UBND về việc công nhận các trường mầm non, mẫu giáo đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1, năm học 2008 - 2009. 68
15-12-2009 Quyết định số 832/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Kế hoạch năm 2009 của Dự án Khôi phục rừng và Quản lý bền vững rừng (KFW6) tỉnh Bình Định. 69
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
27-11-2009 Quyết định số 3001/QĐ-CTUBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt của Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư. 74
04-12-2009 Quyết định số 3049/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt kinh phí cấp bù để thực hiện miễn thủy lợi phí năm 2009 tỉnh Bình Định. 81
04-12-2009 Quyết định số 3055/QĐ-CTUBND về việc phân bổ số lượng giống lúa lai cho các địa phương sản xuất vụ Đông Xuân 2009 – 2010 để thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển giống cây trồng giai đoạn 2010 – 2015 của tỉnh. 84
04-12-2009 Quyết định số 3059/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt bổ sung số lượng đối tượng hưởng chế độ khám, chữa bệnh cho người nghèo năm 2009. 86
04-12-2009 Quyết định số 3066/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng kinh phí Chương trình mục tiêu Quốc gia giáo dục và đào tạo. 89
04-12-2009 Quyết định số 3080/QĐ-CTUBND về việc cho phép thành lập Trung tâm dạy nghề các khu công nghiệp. 92
10-12-2009 Quyết định số 3098/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Đề án thành lập các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Tư pháp. 94
10-12-2009 Quyết định số 3099/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Đề án thành lập các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 96
23,659,005 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner