"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09           Năm 2010 Ngày 05 tháng 2 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-01-2010 Quyết định số 28/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức và tinh giản biên chế của UBND huyện Vĩnh Thạnh. 03
22-01-2010 Quyết định số 29/QĐ-UBND về việc bãi bỏ một số điểm trong Quy định đối tượng, tiêu chuẩn, hình thức khen thưởng của UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND ngày 05/4/2006 của UBND tỉnh. 07
28-01-2010 Quyết định số 38/QĐ-UBND về việc những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2010. 08
29-01-2010 Quyết định số 39/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động khai thác sa khoáng titan trên địa bàn tỉnh Bình Định. 19
29-01-2010 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc bình ổn giá trong dịp tết Nguyên đán Canh dần 2010. 33
01-02-2010 Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, thực hiện mục tiêu giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Định. 37
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
18-01-2010 Quyết định số 109/QĐ-CTUBND về việc ủy quyền cho Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quyết định thành lập Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện, thành phố. 40
19-01-2010 Quyết định số 112/QĐ-CTUBND về việc cho phép thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Hoài Ân. 42
19-01-2010 Quyết định số 113/QĐ-CTUBND về việc cho phép thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Vân Canh. 44
22-01-2010 Quyết định số 216/QĐ-CTUBND về việc điều chỉnh, bổ sung giá thu một phần viện phí áp dụng cho các cơ sở điều trị trong tỉnh. 46
26-01-2010 Quyết định số 184/QĐ-CTUBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế quản lý. 48
26-01-2010 Quyết định số 186/QĐ-CTUBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và tài chính theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ đối với Trung tâm Xúc tiến đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư. 51
26-01-2010 Quyết định số 187/QĐ-CTUBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và tài chính theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ đối với các đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 53
28-01-2010 Quyết định số 200/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Kế hoạch tín dụng cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác năm 2010. 55
23,484,275 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner