"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 10           Năm 2010 Ngày 01 tháng 3 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-02-2010 Quyết định số 59/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền giáo dục quốc phòng - an ninh toàn dân trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2010. 03
05-02-2010 Quyết định số 71/QĐ-UBND về việc bổ sung đối tượng và mức thanh toán cước phí sử dụng điện thoại công vụ trên địa bàn tỉnh. 09
09-02-2010 Quyết định số 76/QĐ-UBND về việc quy định lãi suất cho vay vốn tại Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh năm 2010. 11
10-02-2010 Quyết định số 78/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quy định về quản lý hoạt động khai thác sa khoáng titan trên địa bàn tỉnh Bình Định. 13
12-02-2010 Quyết định số 86/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. 16
12-02-2010 Quyết định số 87/QĐ-UBND về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh. 23
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
27-01-2010 Quyết định số 393/QĐ-CTUBND về việc thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. 25
27-01-2010 Quyết định số 394/QĐ-CTUBND về việc thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với Trường Cao đẳng nghề Quy Nhơn. 30
27-01-2010 Quyết định số 395/QĐ-CTUBND về việc thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với Trường Cao đẳng Bình Định. 32
05-02-2010 Quyết định số 303/QĐ-CTUBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ nhiệm kỳ 2004 - 2011. 33
09-02-2010 Quyết định số 331/QĐ-CTUBND về việc thành lập Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản. 35
27-02-2010 Quyết định số 400/QĐ-CTUBND về việc ban hành Kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Bình Định năm 2010. 37
09-02-2010 Chỉ thị số 06/CT-CTUBND về việc đẩy mạnh công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh. 47
23,493,865 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner