"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11 + 12           Năm 2010 Ngày 10 tháng 3 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-02-2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND về việc ban hành chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. 03
03-03-2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Định. 30
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-02-2010 Quyết định số 91/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010 trên địa bàn tỉnh. 38
03-03-2010 Quyết định số 98/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tỉnh Bình Định. 46
03-03-2010 Quyết định số 104/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá cung cấp nước sinh hoạt nông thôn Công trình mở rộng và nâng cấp hệ thống cấp nước xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước. 54
04-03-2010 Quyết định số 108/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 56
26-02-2010 Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác xây dựng cơ bản năm 2010. 66
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
25-02-2010 Quyết định số 378/QĐ-CTUBND về việc cho phép thành lập Hội Y tế công cộng tỉnh Bình Định. 69
27-02-2010 Quyết định số 396/QĐ-CTUBND về việc thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Bình Định. 71
03-03-2010 Quyết định số 432/QĐ-CTUBND về việc thành lập Trung tâm Giáo dục Thường xuyên – Hướng nghiệp Vân Canh. 73
03-03-2010 Quyết định số 433/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dạy nghề các Khu công nghiệp. 75
03-03-2010 Quyết định số 434/QĐ-CTUBND về việc thành lập Trung tâm Giáo dục Thường xuyên – Hướng nghiệp Vĩnh Thạnh. 87
03-03-2010 Quyết định số 441/QĐ-CTUBND về việc bổ sung chính sách đào tạo cán bộ, công chức có trình độ cao ở nước ngoài. 89
23,484,376 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner